Tag Archives: 利他

《自利与利他》浅说

April 15, 2017 8:00 am  -  Posted by admin Category:般若开讲

DSC00607 (1008x1280)佛说:“若能具足十六支,此则名为自利、利他。如斯之人若在刹利衆、若婆罗门衆、若居士衆、若沙门衆,随所至处能为此衆作大照明,犹如日光除诸闇冥,当知是人甚为希有!”